ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Na podlagi priložene dokumentacije vas vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo naročila

Sanacija toplotne postaje za pripravo tople sanitarne vode ter predelava ogrevalnega sistema z namenom prihranka energije ter zanesljivost instalacij na objektu Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana,

Preglov trg 9, 1000 Ljubljana.

DOKUMENTACIJA:

Povabilo k oddaji ponudbe
Obrazec ponudbe (Obr-A)
Izjava o lastniški strukturi (Obr-B)
Osnutek pogodbe
Vzorec menične izjave
Popis del

Zapisnik

Odločitev

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.