ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

ravn. Meta za spletne strani 009.jpgZavedamo se, da so srednješolska leta izredno občutljiva in pomembna pri odraščanju posameznika. Zato želimo predstavljati šolo, ki temelji na dobrih medčloveških odnosih in kvalitetnem strokovnem programu z namenom, da bi naši dijaki postali samozavestni ljudje, katerih samozavest bi temeljila na splošni razgledanosti, strokovni usposobljenosti in nenazadnje tudi dobri vzgoji.

V šolskem programu smo si kot glavni cilj zadali ugled in prepoznavnost šole, ki bi temeljila na naslednjih izhodiščh:

 • spoznati pravice, obveznosti in dolžnosti posameznika, s tem pa vzpostaviti red in disciplino na višji ravni;
 • pridobiti ambicioznejšo populacijo dijakov, obenem pa prilagoditi načn dela obstoječ populaciji na šoli;
 • povezati se z okoljem, predvsem pa z osnovno šolo zaradi prihoda učencev iz devetletnega programa, kar zahteva nove oblike in metode dela;
 • kakovostno izvajati teoretični in praktični pouk (tako za gostinsko in turistično smer) in pridobiti ustrezno tehnično opremo za to;
 • spodbujati uporabo znanja v praktične namene in predmete bolj povezati med seboj ter s tem bolj intenzivno delovati v smeri istega cilja;
 • krepiti aktivnosti in kreativnost pri dijakih in učteljih;
 • stimulirati pri dijakih zdravo tekmovalnost in še naprej sodelovati pri športnih, jezikovnih, raziskovalnih in drugih tekmovanjih kot je GTZ;
 • spodbujati strokovno izobraževanje učteljev, strokovnih delavcev ter ostalih zaposlenih na šoli;
 • vključti se v mednarodno sodelovanje in spodbujati dijake in učtelje (oziroma zaposlene na šoli) k učenju tujih jezikov, obenem pa vzgajati pozitiven odnos do lastnega jezika in kulture;
 • izvajati določene dejavnosti v obliki krožkov in približati se interesom in željam dijakov ter njihovih staršev;
 • še naprej organizirati kvalitetne tečaje in izobraževanje odraslih;
 • vključti šolo v širši prostor (gostinstvo, turizem).

Želimo ustvariti prijetno bivalno in delovno vzdušje, ki temelji na dobrih medčloveških odnosih, zato je naše načelo, da šolo predstavljamo ljudje, ki delamo z ljudmi in za ljudi.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.