ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Srednje strokovno izobraževanje:

Za omenjena programa nimamo organiziranih predavanj, kandidati za vsako šolsko leto plačujejo mentorstvo, ki jim daje pravico do večkratnih konzultacij pri predavateljih, za izpite se dogovarjajo s predavatelji in niso vezani na objavljene izpitne roke. V znesku, ki ga vsako šolsko leto vplačajo za mentorstvo, ni omejitve glede števila izpitov, vsak izpit plačajo sproti pred pristopom k izpitu.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.