ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

 Kandidatom, ki so bili že vključeni v srednje poklicno ali strokovno izobraževanje, se lahko priznajo posamezni izpiti, če predložijo ustrezna dokazila. Za pridobitev izobrazbe na naši šoli opravijo samo diferencialne izpite.

 

Zaključek izobraževanja

Po uspešno opravljenih predmetnih izpitih opravljajo kandidati zaključni izpit (triletni program) oziroma poklicno maturo (štiriletni programi,PTI ) 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.