ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM· (240 KT)

Naziv strokovne izobrazbe: Gastronomsko-turistični tehnik/

Gastronomsko-turistična tehnica

Smer: GASTRONOMIJA

Programske enote                 Letnik

1.

2.

3.

4.

Skupno

število ur

A - ·Splošnoizobraževalni predmeti

Tedensko število ur


1

Slovenščina

4

4

3

3

487

2

Matematika

3

3

3

3

383

3

Angleščina

3

3

3

3

417

4

Nemščina

2

2

2


210

5

Umetnost

2
70

6

Zgodovina

2

1105

7

Geografija

2

1105

8

Psihologija
2

70

9

Fizika

2
70

10

Kemija


270

11

Biologija


270

12

Športna vzgoja

2

2

3

3

340

Skupaj A

22

20

14

14

2397

B - Strokovni moduli

1

Osnove gostinstva in turizma

OTU 1, ZVH 1,

PRE 1, KUH 1

4
 

140

2

Podjetništvo in zakonodaja

EKN 44


 

130

3

Poslovno komuniciranje in IKT

INF 2, POK 2

 

2

2


133

4

Naravna in kulturna dediščina

GEO 2, UZG 2
4

134

5

Priprava rednih obrokov

KUH 7

4

3234

6

Priprava izrednih obrokov

KUH 74

3

230

7

Strežba rednih obrokov

SŽB 4

2

2132

8

Strežba izrednih obrokov

SŽB 42

2

130

9

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

KUH 1, SŽB 0,5


1,5 

50

Skupaj B

Od tega:

10

8,5

12

9

1313

C - Praktično izobraževanje v šoli

598

Č - Praktično izobraževanje pri

delodajalcu


114

152


266

D - Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

E - Odprti del kurikuluma


Šport in sprostitev


124

Prehrana


2

3

3

258

Nemščina v stroki1

3

128

Modul Catering

KUH 1, SŽB 0,5


1,550

Modul Estetika in senzorika

KUH 0,5, SŽB 11,5


50

Modul Kulinarika in vina v

Sloveniji in svetu

KUH 0,5, SŽB 11,5


50

Projektno delo – KUH oz. SŽB
3

102

Skupaj E*·


4,5

7

9

612

Poklicna matura

(izdelek oz. storitev in zagovor)


Skupaj A + B + E

32

33

33

32

4322

Skupaj A + B + Č + D + E

4940

Število tednov izobraževanja

Število tednov izobraževanja v šoli

35

32

32

34

133

Število tednov praktičnega izobraževanja z delom


3

4


7

Število tednov interesnih dejavnosti

3

3

3

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

39

36

151

* V 3. letniku se 50 ur izpelje znotraj interesnih dejavnosti .

Opombe:

EKN - ekonomija

GEO - geografija

INF - informatika

KUH - kuharstvo

OTU - osnove turizma

POK - ·poslovno komuniciranje

PRE - prehrana

SŽB - strežba

UZG - umetnostna zgodovina

ZVH - zdravstvena vzgoja in higienski minimum

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.