ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna delavka: Neža URŠIČ, univ. dipl. psihologinja.
Opravlja naloge v zvezi z vpisom v šolo. V zaključnih letnikih svetuje pri izbiri študija in poklica. Svetuje pri preusmeritvah in prešolanjih.
Koordinira svetovanje in pomoč dijakom s posebnimi potrebami.
Vključuje se v delo z nadarjenimi dijaki (identifikacija nadarjenih in načrtovanje dela z njimi).
Organizira in razvija tudi vzgojno-preventivno delo z dijaki.

 Urnik dela: ponedeljek: popoldne,
torek,sreda, četrtek, petek: dopoldne.
Govorilne ure: torek in sreda od 12.00 do 14.00 ter v času skupnih govorilnih ur.
Zaželeno je, da se za razgovor najavite po telefonu 01/546 61 51.

 

Svetovalna delavka: Brigita RUPAR, prof. slovenščine in pedagogike.
Svetuje in pomaga dijakom z učnimi in vzgojnimi težavami, pri tem sodeluje s starši in z razredniki. Vključuje se v delo oddelčnih skupnosti.
Organizira in razvija vzgojno-preventivno delo z dijaki.
Posreduje informacije o šoli in o programih, ki jih izvajamo.

Urnik dela: od ponedeljka do petka dopoldne.
Govorilne ure: torek in sreda od 12.00 do 14.00 ter v času skupnih govorilnih ur.
Zaželeno je, da se za razgovor najavite po telefonu 01/546 61 54.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.