ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

1. FORMALNO IZOBRAŽEVANJE
Za šolsko leto 2022/2023 bomo v izobraževanje odraslih vpisovali od 12. 9. 2022 do 15. 9. 2022 od 14.00 do 17.00 in od 19. 9. 2022 do 21. 9. 2022 v času uradnih ur pisarne izobraževanja odraslih. Vpisujemo v srednje poklicno izobraževanje, program gastronomske in hotelske storitve, in v srednje poklicno-tehniško izobraževanje, program gastronomija, ter program gastronomija in turizem.

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Vpis za šolsko leto 2022/2023 bo potekal po naslednjem urniku:
ponedeljek, 12. 9. 2022, od 14.00 do 17.00
torek, 13. 9. 2022, od 14.00 do 17.00
sreda, 14. 9. 2022, od 14.00 do 17.00
četrtek, 15. 9. 2022, od 14.00 do 17.00
Od 19. 9. 2022 do 21. 9. 2022 v času uradnih ur pisarne izobraževanja odraslih (ponedeljek:
10.30 – 12.30; torek: 10.30 – 12.30; sreda: 14.00 – 17.00).
1. Organizirane oblike izobraževanja  (s predavanji)

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka (50 prostih mest za 1. vpis)
Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:
-          kopijo rojstnega ali poročnega lista
- spričevala o dokončani oz. nedokončani izobrazbi (zaključni razred osnovne šole,
srednješolska spričevala)
- vpisnino v višini 95,00 €
- 1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.

Tisti, ki nadaljujete šolanje:
-          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.
Prekvalifikacije oz. dokvalifikacije:
Kandidati, ki imajo že zaključeno neko drugo srednje poklicno oz. srednje strokovno izobraževanje, naj k vpisu prinesejo:
-          originalna spričevala vseh zaključenih letnikov in zaključno spričevalo, da lahko opravimo priznavanje določenih splošno-izobraževalnih predmetov
-          vpisnino v višini 95,00 €
-          1. obrok šolnine v višini 210,00 € oz. izjavo delodajalca, da je plačnik prekvalifikacije.
Šolnine ob prekvalifikaciji se določijo glede na število manjkajočih obveznosti po programu.
Tisti, ki nadaljujete šolanje:
-          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja

PTI/GASTRONOMIJA - gastronomski tehnik/gastronomska tehnica (20 prostih mest za 1. vpis) 1. letnik
V program poklicno-tehniškega izobraževanja, program gastronomija, se lahko vpisujejo kandidati, ki
so uspešno zaključili enega od naslednjih srednje poklicnih programov: kuhar, natakar, kuhar-natakar,
gastronom-hotelir, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor.
Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:
-          kopijo rojstnega ali poročnega lista
-          vpisnino v višini 95,00 € (v kolikor se prvič vpisujete k izobraževanju odraslih)
-          1. obrok šolnine, v višini  210,00 €  ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja
-          original in kopijo spričevala 3. letnika  in  spričevalo o zaključnem izpitu (za vpis v 1. PTI).
Tisti, ki nadaljujete šolanje ( dokončanje izobraževanja  iz prejšnjih let):
-          1. obrok šolnine v višini 210,00 € ali izjavo delodajalca, da je plačnik Vašega šolanja.
1. Individualne oblike izobraževanja ( samo s konzultacijami - brez predavanj)
 

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica (20 prostih mest za 1. vpis)
V omenjeni program vpisujemo kandidate, ki želijo dokončati izobraževanje po programu
gastronomija in turizem – prekvalifikacije iz drugih srednje strokovnih ali splošnih programov samo v
primeru, če je dovolj prijavljenih kandidatov (najmanj 10) za izvedbo praktičnih vaj.
Tisti, ki se vpisujete prvič, imejte s seboj:
-  kopijo rojstnega ali poročnega lista
-  vpisnino v višini 95,00 € ( v kolikor se prvič vpisujete k izobraževanju odraslih na naši šoli) in mentorstvo v višini 210,00 €.
-  original in kopije spričeval dokončanih letnikov  in  zaključno spričevalo oz. obvestila o uspehu posameznega nedokončanega letnika.

Nina Gabrovšek, prof.                                                               
vodja izobraževanja odraslih
Kontaktna oseba prek e-pošte je Nina Gabrovšek.                                                   
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

 

The Secondary School of Gastronomy and Tourism Ljubljana

 

Preglov trg 9 

1000 Ljubljana

T:01/ 540 92 40
F:01/ 540 85 89
E:info@ssgtlj.si 

PIC no.: 945422626

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.