ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

POMEMBNI DATUMI ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV

14. 10. 2022 – ODDAJA TEME ZA 4. PREDMET POKLICNE MATURE (PROJEKTNA NALOGA).
Dijaki izpolnijo obrazec in ga oddajo mentorjem.
30. 9. 2022 – najkasneje do tega datuma je potrebno na gimnaziji oddati predprijavo za opravljanje posameznega predmeta splošne mature. Dijaki so za to odgovorni sami, vendar o tem obvestijo tajnika ŠMK (Mojca Jerala).
15. 11. 2022 - predprijava k poklicni maturi. Dijaki dobijo obrazce pri tajniku POM in jih izpolnjene njemu tudi vrnejo.
9. 3. 2023, ob 14.00 – predmaturitni preizkus iz 2. predmeta. Predmaturitetni preizkus je obvezen
za vse dijake.
28. 3. 2023 – zadnji rok za prijavo k spomladanskemu roku poklicne mature. Dijaki dobijo obrazce pri tajniku POM in jih njemu tudi vrnejo.
27. 3. 2023, do 14.00 – oddaja projektnih nalog za 4. predmet poklicne mature. Dijaki oddajo naloge tajniku ŠMK.
16. 8. 2023 – 2. rok za oddajo projektnih nalog za 4. predmet poklicne mature. Dijaku oddajo naloge tajniku ŠMK.

Upoštevanje datumov je dolžnost in obveznost dijakov. Le-ti morajo te datume dosledno upoštevati.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.