ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV Z DELOM V DELOVNEM PROCESU

PROGRAM IZVAJANJA PUD ZA LETO 2019/2020

RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM

pud 2019

  • pridobivanje praktičnih izkušenj ter nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj,
  • prenos teoretičnega znanja,
  • usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,
  • spoznavanje novih učnih situacij, tehnoloških procesov, delovnih sredstev, naprav in pripomočkov,
  • učenje sodelovanja, timskega dela ter komunikacije in nastopanja pred strankami in gosti,
  • razvijanje odgovornosti za lastno delo, kakovosti; upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja,
  • razvijanje skrajne poštenosti, strpnosti, sodelovanja, veselja do poklica in drugih moralno-etičnih vrednot.

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD) s sklenjenimi kolektivnimi ali individualnimi učnimi pogodbami med šolo in delodajalci. Dijaki delajo pod vodstvom mentorjev in vodijo dnevnik, ki ga takoj po opravljenem PUD-u oddajo organizatorki praktičnega usposabljanja, Inki Nose, prof.

PUD je predmet, ki je enakovreden drugim predmetom v šoli, zato je pogoj za napredovanje v višji letnik.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Je obvezen del izobraževalnega programa in ga morate uspešno opraviti vsi dijaki v določenem obsegu izobraževalnega programa, da lahko izobraževanje uspešno zaključite. Čeprav boste opravljali praktično usposabljanje v podjetju, ste še zmeraj tudi dijaki naše šole.

Preberite več: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

MEPI