ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

 Navodila za izdelavo seminarske naloge

KRATKA NAVODILA ZA UREJANJE SEMINARSKE NALOGE


  1. Uporabiti moraš vsaj tri različne internetne vire (za vsebino), knjigo (ki jo navedeš med viri) in ustni vir, ki ga komentiraš v zaključku.
  1. Pisava (Times New Roman), velikost (12pt),
  1. razmik vrstic (1,5), obojestranska poravnava,
  1. robovi (L2,Z2,S2,D1,5)
  1. vsako poglavje na svoji strani (prelomi strani), naslovi z velikimi tiskanimi črkami
  1. naslovnica: ime šole, logotip šole, Naslov-lahko Word Art, vrsta naloge, vzporedno mentor, avtor, razred in na koncu kraj, datum: vse pisava Verdana 16pt, sredinska poravnava, priimke z velikimi tiskanimi črkami
  1. kazalo, kazalo slik. Določi naslove za kazalo:  naslov1 in naslov 2 (naslovi pisani z velikimi tiskanimi črkami, velikost Verdana 14, naslov 1 je  krepko). Vstavi kazalo vsebine in kazalo slik na drugo stran dokumenta
  1. uvod: V enem odstavku na kratko predstavite, katero temo ste raziskovali, kaj ste o njej zapisali in zakaj smo se odločili za to temo.
  1. Vsaj pet poglavij vsebine,

10.  Zaključek: zapišemo negativne in pozitivne izkušnje pri pisanju seminarske naloge in kaj novega smo se naučili, ter poročilo ustnega vira.

11.  zadnja stran: VIRI in VIRI SLIK z ustreznimi datumi

12.  Na internetu poišči vsaj pet slik in jih ustrezno vstavi. Ne pozabi vstaviti napisa pod sliko (Verdana 10 pt) in spletnega naslova z datumom na zadnjo stran med vire.

13.  Glava (naslov seminarske ločen s črto od ostalega besedila) in noge (številka stani, prva stran ni oštevilčena) vse Verdana, velikost 10pt, lahko krepko.

14.  V besedilu uporabimo vsaj eno tabelo (napis zgoraj; Verdana 10, krepko)

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.