ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Gastronomski tehnik ima vlogo gostitelja. Vodi strežbo in pripravo jedi ter organizira poslovanje gostinskega obrata.

V izobraževanje se lahko vključi, kdor je uspešno zaključil srednjo poklicno šolo in si pridobil naziv poklicne izobrazbe s področja gostinstva, gastronomije, hotelirstva, živilstva ali biotehnike.

Izobraževanje odraslih poteka po prilagojenem predmetniku za redne dijake v organizirani obliki s predavanji in vajami.

Programska enota 1. letnik 2. letnikA-splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina
 X
 X
Matematika  X  X
Angleščina  X  X
Umetnost  X  /
Zgodovina  /  X
Geografija  X  /
Psihologija  /  X
Fizika  /  X
Kemija      /      X
Biologija      X      /
Informatika      X      /B-strokovni moduli
Receptorska dela
GOP

     /      X

Naravna in kulturna dediščina
TUR, PRE, KUH, SŽB

     /      X

Oblikovanje gostinske ponudbe
PRE, SŽB

     X      /

Obroki in dogodki z animacijo
PRE, KUH, SŽB, GOP

     X      X

Catering
KUH, SŽB

     /      X

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu
PRE, SŽB

     /      XC-odprti del kurikuluma
Nemščina

     X      X
Poslovno komuniciranje in protokol      /      X

Opombe:

GOP – gostinsko poslovanje
PRE – prehrana
INF - informatika
TUR - turizem
KUH – kuharstvo
SŽB – strežba
X – predmet se izvaja v tem letniku

Vsebina poklicne mature:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • Pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev
  • Pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ( po izbiri)
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor
MEPI