ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj


 

V prenovljenem programu se skrivata nekdanja programa kuhar in natakar. Cilj prenovljenega programa je zagotoviti odprt in fleksibilen, evropsko primerljiv izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja.

Strokovni naziv po končanem izobraževanju je gastronom-hotelir, v prilogi k spričevalu pa je navedeno, katere strokovne module je imel izobraževanec.

Izobraževanje odraslih poteka po prilagojenem predmetniku za redne dijake v organizirani obliki s predavanji in vajami.

 

Programska enota 1. letnik 2. letnik 3. letnik
A-splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina     x     x      x
Matematika     x     x     x
Angleščina     x     x     x
Umetnost     x     /     /
Naravoslovje     x     x     /
Družboslovje     x     x     /
B-stokovni moduli

Osnove v gostinstvu

PRE, GOP, KUH

 

     x   

 

    / 

 

    /    

Komuniciranje in poslovanje

POK, SŽB

 

     /

 

     x

 

    /

Priprava posameznih skupin jedi

KUH

 

     /

 

     x

 

     /

Priprava rednih obrokov

KUH

 

    /

 

     x

 

    /

Priprava izrednih obrokov

KUH

 

    /

 

     /

 

    x

Slovenske narodne jedi

KUH

 

     /

 

     /

 

     x

Peka peciva      /     x      /
C-odprti del kurikuluma
Računalništvo      x      /      /
Zdravstvena vzgoja in higienski minimun      x      /      /

Postrežba rednih obrokov

PRE, GOP, SŽB

 

     /

 

     x

 

     /

Postrežba izrednih obrokov

PRE, GOP, SŽB

 

     /

 

     /

 

     x

 

Opombe:

GOP – gostinsko poslovanje

PRE – prehrana

POK – poslovno komuniciranje

KUH – kuharstvo

SŽB – strežba

X – predmet se izvaja v tem letniku

Vsebina zaključnega izpita:

• Pisni in ustni izpit iz slovenščine

• Izdelek oziroma storitev in zagovor


MEPI