ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

SREDNJE POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

Program: GASTRONOMIJA (120 KT)

Naziv strokovne izobrazbe: Gastronomski tehnik/Gastronomska tehnica 

Programske enote                 Letnik

1.

2.

Skupno število ur

A -  Splošnoizobraževalni predmeti

Tedensko število ur

1

Slovenščina

4

4

276

2

Matematika

3

3

206

3

Angleščina

4

4

276

4

Umetnost

1

30

5

Zgodovina

1

40

6

Geografija

1

40

7

Psihologija

1

40

8

Fizika

1

40

9

Kemija

1

40

10

Biologija

1

40

11

Informatika

2

60

12

Športna vzgoja

2

2

150

Skupaj A

18

17

1238

B - Strokovni moduli

1

Receptorska dela

GOP 2

2

75

2

Naravna in kulturna dediščina

TUR 2, PRE 1,
KUH 0,5, SŽB 0,5

4

134

3

Oblikovanje gostinske ponudbe

PRE 1, SŽB 1, UME 5 ur letno

2

75

4

Obroki in dogodki z animacijo

PRE 1, KUH 2,5, SŽB 1,5,
GOP 2, INF 10 ur letno,
KUH 1,5, SŽB 1,5

7

3

364

5

Catering

KUH 1, SŽB 0,5

1,5

50

6

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

PRE 1, SŽB  0,5

1,5

50

Skupaj B

Od tega:

9

12

748

C - Praktično izobraževanje v šoli240

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu

76

76

D - Interesne dejavnosti

32

64

96

E - Odprti del kurikuluma

Nemščina

4

2

208

Šport in sprostitev

1

23

Poslovno komuniciranje in protokol

1

18

Skupaj E

5

3

249

Poklicna matura

(izdelek oz. storitev in zagovor)

Skupaj A + B + E

32

32

2235

Skupaj A + B + Č + D + E

2407

Število tednov izobraževanja

Število tednov izobraževanja v šoli

35

34

69

Število tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

2

2

Število tednov interesnih dejavnosti

1

2

3

Skupno število tednov izobraževanja

38

36

74

Opombe:

GOP - gostinsko poslovanje

INF - informatika

KUH - kuharstvo

PRE - prehrana

SŽB - strežba

TUR - turizem

UME - umetnost

MEPI