ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

chem

Raziskovalna naloga je prvi stik mladostnikov z raziskovalnim delom, preko katere se spoznajo z različnimi metodami raziskovalnega dela. Ravno zaradi tega na SŠGT Ljubljana spodbujamo dijake k raziskovalni dejavnosti. Teme raziskovalnih nalog dijaki poiščejo skupaj z učitelji, lahko pa si temo in mentorja poiščejo tudi sami. Temo raziskovalne naloge lahko dijaki prijavijo kot projektno nalogo v okviru poklicne mature. Članice skupine za raziskovalno dejavnost na SŠGT Ljubljana:
Darja Užmah, prof.
Teja Jenič, prof.
Nina Cergolj Podlogar, prof.

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

 

The Secondary School of Gastronomy and Tourism Ljubljana

 

Preglov trg 9 

1000 Ljubljana

T:01/ 540 92 40
F:01/ 540 85 89
E:info@ssgtlj.si 

PIC no.: 945422626

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.