ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Jesenski rok zaključnih izpitov bo potekal od 25. do 28. avgusta 2020.

Navodila za prijavo

Na jesenski rok ZI se lahko prijavijo kandidati, ki so že uspešno opravili zaključni letnik. Ustrezno izpolnjene prijavnice (DZS, obrazec 1,39) morate v sprejemni pisarni oddati do petka, 31. 7. 2020. Upoštevali bomo samo tiste prijave, ki bodo dopolnjene z ustreznimi prilogami (spričevalo zaključnega letnika ali pa obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu) in potrdilom o plačilu (velja za tiste kandidate, ki niso redni dijaki). Cena celotnega zaključnega izpita je 190,00 €, posamezne izpitne enote pa 95,00 €.

O točnem urniku izpitov bodo ustrezno prijavljeni kandidati obveščeni po telefonu v petek, 21. 8. 2020.

Do ponedeljka, 24. 8. 2020, lahko vložite tudi pisno odjavo od zaključnega izpita. Obrazec dobite v sprejemni pisarni.

 Metka Pokorn,

tajnica ŠIK

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

 

The Secondary School of Gastronomy and Tourism Ljubljana

 

Preglov trg 9 

1000 Ljubljana

T:01/ 540 92 40
F:01/ 540 85 89
E:info@ssgtlj.si 

PIC no.: 945422626

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.