ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj-web-banner ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

Spomladanski rok zaključnih izpitov bo potekal od 5. do 24. junija 2019.

Rok je namenjen:
• rednim dijakom 3. KA in 3. KB,
• kandidatom iz programa izobraževanja odraslih,
• vsem ostalim kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje.

Navodila za prijavo

Dijaki 3. KA in 3. KB so se morali na izpit prijaviti pri pouku.

Na spomladanski rok ZI se lahko prijavijo le kandidati, ki so že uspešno opravili zaključni letnik.

Ustrezno izpolnjene prijavnice (DZS, obrazec 1,39) morate v sprejemni pisarni oddati do ponedeljka, 20. 5. 2019. Upoštevali bomo samo tiste prijave, ki bodo najkasneje do petka, 31. 5. 2019 dopolnjene z ustreznimi prilogami (spričevalo zaključnega letnika ali pa obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu) in s potrdilom o plačilu (velja za tiste kandidate, ki niso redni dijaki). Cena celotnega zaključnega izpita je 190,00 €, posamezne izpitne enote pa 95,00 €.

Do petka, 31. 5. 2019, lahko vložite tudi pisno odjavo od zaključnega izpita. Obrazec dobite v sprejemni pisarni.

Točen urnik izpitov bo na šolski oglasni deski objavljen v ponedeljek, 3. 6. 2019.

Metka Pokorn,
tajnica ŠIK

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

 

The Secondary School of Gastronomy and Tourism Ljubljana

 

Preglov trg 9 

1000 Ljubljana

T:01/ 540 92 40
F:01/ 540 85 89
E:info@ssgtlj.si 

PIC no.: 945422626

MEPI